ด้วยการเก็บข้อมูลอย่างยาวนาน ทำให้หมอปองวิเคราะห์ได้ว่า เด็กๆ แต่ละคน มีผัสสะในการเรียนรู้เด่นด้อยแตกต่างกันไป ทำออกมาเป็น Application ที่ช่วยออก Report แนวทางการดูแลสุขภาพกาย จิต และแนะแนวทางของ Learning style ของเด็กๆ แต่ละคนได้

ตัวอย่าง

ปกติราคา USER / PASSWORD ครั้งละ 950 บาท ลดเหลือ 500 บาท สิ้นปีนี้เท่านั้น สนใจโอนเงิน เลขที่บัญชีในการโอนเงินนะคะ... ธ.กรุงเทพ 146-410689-5 บจ. โอเรียนทอล เฮลท์ บิส โอนเรียบร้อยแล้วรบกวนส่งหลักฐานการโอนให้ทาง LINE @venita
เพิ่มเพื่อน ด้วยนะคะ