สี่ธาตุ เจ็ดจักรา สิบสองราศี - ตอนที่ 10 Spring Equinox และลมหายใจของจักรวาล

สี่ธาตุ เจ็ดจักรา สิบสองราศี
ตอนที่ 10: Spring Equinox และลมหายใจของจักรวาล
บทความประจำกรุงเทพธุรกิจ กายใจ รายสัปดาห์
=====================
วันที่ 20 มีนาคม 2559 นี้ เป็นวันที่กลางวันและกลางคืนมีความยาวเท่ากันพอดี ซึ่งก่อนหน้านั้นกลางคืนในช่วงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือจะมีระยะเวลายาวนานกว่าช่วงกลางวันมาโดยตลอด และความยาวของช่วงกลางคืนจะค่อยๆ สั้นลงเรื่อยๆ เมื่อโลกเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน เงื่อนเวลาที่ดูจะมีความหมายมากๆ ที่สุดในวัฒนธรรมของโลกก็คือช่วงเวลาที่กลางวันยืดยาวกลับมาจนมีระยะเวลาเท่ากันกับช่วงกลางคืน... เราเรียกว่า Spring Equinox (วสันตวิษุวัต) หากเป็นประเทศที่ฤดูหนาวมีหิมะ ก็จะเป็นช่วงที่หิมะละลายหายไปหมดแล้วเปิดโอกาสให้ดอกไม้เริ่มผลิบานขึ้นมาใหม่ จึงถือเป็นการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิของโลกนั่นเอง

ในมุมมองของการแพทย์มนุษยปรัชญา รวมถึงการแพทย์องค์รวมอื่นๆ อย่างการแพทย์แผนจีน ฤดูกาลเปรียบเสมือนการหายใจเข้าและหายใจออกของโลกใบนี้ โลกเปรียบเสมือนว่ามีชีวิตของเธอเอง ตำนานกรีกเรียกเธอ ว่า ไกอา (Gaia) ซึ่งมีลูกสาวชื่อ ดีมีเธ่อ (Demetor) คือเจ้าแม่โพสพที่นอกจากจะช่วยให้ข้าวออกรวงแล้ว เธอยังรั้งตำแหน่งเจ้าแม่แห่งการเกิดและการตายอีกด้วย

การแพทย์องค์รวมมองว่าการหายใจเข้าและหายใจออกของมนุษย์ก็คือการเกิดและการตายในรูปแบบหนึ่ง เป็นการเกิดเล็กๆ และตายเล็กๆ อยู่ทุกขณะลมหายใจ ในขณะที่เรากำลังหายใจเข้า กายเนื้อของเราได้ประจุเอาดวงจิตหรือ Astral body เข้ามาทำงานในกายเนื้ออย่างแนบแน่นขึ้น จิตจะรับรู้โลกภายในละเอียดขึ้นในห้วงขณะลมหายใจเข้า ในขณะที่ห้วงของลมหายใจออกเราได้ปลดปล่อย Astral body ออกไปสัมพันธ์กับโลกหรือจักรวาลภายนอกมากขึ้น แม้แต่การนอนหลับก็เป็นการเข้าและออกจากกายเนื้อของ Astral body ที่เป็นกายทิพย์ธาตุลม เป็นดุจสภาพคล้ายตาย... ในสติที่เลือนรางของการหลับฝัน จิตของเราจึงดึงเอาข้อมูลบางอย่างจากสากลจักรวาลเข้ามาทำงานแทนสมองช่วงหนึ่ง การนอนหลับสนิทแล้วตื่นขึ้นมาบางทีก็ให้คำตอบดีๆ กับชีวิตได้อย่างคาดไม่ถึง

ขณะเดียวกัน ก็มีคนสังเกตว่าวันวสันตวิษุวัต (Spring Equinox) นั้นไม่ได้คงที่อยู่ที่ 20 มีนาคมตลอด หากย้อนกลับไปราว 2160 ปีก่อน Spring Equinox นั้นจะอยู่ประมาณวันที่ 20 เดือนเมษายน เราเรียกว่ามีการเคลื่อนส่ายของแกนโลก (Precession) ของวสันตวิษุวัตถอยหลังไป 1 ราศี ดังนั้นเมื่อคำนวณการเคลื่อนส่ายถอยของ Equinox จนครบ 12 ราศี เราจึงพบว่า Spring Equinox จะใช้เวลาถึง 25920 โดยประมาณจึงจะโคจรครบรอบจักรราศี หากการที่โลกโคจรผ่าน 12 ราศี 1 รอบเรียกว่า 1 ปี การที่ Equinox โคจรครบรอบ 12 ราศีจึงถูกเรียกว่า Platonic year เช่นกัน

ในสภาวะผ่อนคลาย สังเกตได้ว่าผู้ใหญ่ที่โตเต็มที่แล้วจะหายใจประมาณ 18 ครั้งต่อนาที หนึ่งชั่วโมงมี 60 นาที และมี 24 ชั่วโมงในหนึ่งวัน หนึ่งวันคนเราโดยเฉลี่ยจึงหายใจ 18 x 60 x 24 = 25920 ครั้ง ซึ่งมีตัวเลขสอดคล้องกับหนึ่ง Platonic year อย่างไม่น่าเชื่อ !!!

Dr.Rudolf Steiner ชี้ให้เห็นว่าการที่มนุษย์เกิดและตายผ่านลมหายใจ 25920 ครั้งใน 1 วัน แท้จริงแล้วคือการถอดแบบของการหายใจเข้าออกของจักรวาลทั้งจักรวาล หนึ่งปีของสวรรค์หรือ Platonic year ที่กินเวลา 25920 ปีก็คือพิมพ์เขียวอันหนึ่งที่ Micro cosmos ของร่างกายมนุษย์ได้ถอดแบบมาไว้ในตัวนั่นเอง และจากความเข้าใจดังกล่าว Dr. Georg Gloeckler นักคณิตศาสตร์ได้แยกตัวประกอบเชิงคณิตศาสตร์ เช่น 24 x 1080, 27 x 960, 30 x 864 ฯลฯ พบว่าสัดส่วนของตัวประกอบทั้งหมดคือสัดส่วนของคีย์ Major scale และ Minor scale ทางดนตรีทั้งหมด!!! ตัวเลขของ 25920 จึงทำงานกับการหายใจของมนุษย์ รวมไปจนถึงเป็นพื้นฐานของคำอธิบายว่าทำไม ดนตรีจึงมีผลต่อกาย, จิต และจิตวิญญาณของมนุษย์อย่างล้ำลึก เพราะชีวิตและโลกทั้งใบ...ก็คือการหายใจเข้าและออกทางจิตวิญญาณนั่นเอง

---------
ปล. ฝากประชาสัมพันธ์ สำหรับคนที่อยากรู้จักการแพทย์มนุษยปรัชญา แบบใกล้ชิด
ทางสมาคมการแพทย์มนุษยปรัชญากำลังจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นที่ประเทศไทย ในช่วงวันที่
20-27 เมษายน 2559 นี้ รับสมัครผู้เข้าอบรมที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ครูและนักการศึกษา รวมถึงบุคคลผู้สนใจทั่วไป สนใจสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ ipmtthailand@gmail.com หรือโทร 02-792-0672 ครับ

PHOTO CREDITS:
Source http://www.nasa.gov/mission.../WISE/multimedia/pia16684.html
Author NASA/JPL-Caltech/UCLA