12 Senses and 7Qสาระสำคัญสุดของบรรยายวันนี้ สำหรับคนที่ไปฟังไม่ทัน


1.1) หากอยากให้ลูกของคุณมีความรักตัวเอง ในวัยอนุบาล
ต้องทำผ่านสัมผัสของ Sense of Touch อย่างการโอบกอด และนวดเฟ้นให้

1.2) จากข้อ 1.1 เมื่อลูกคุณเคารพตนเอง ตอนเขาเป็นผู้ใหญ่ เขาก็จะมีความเคารพในมนุษย์คนอื่น เป็นคนมีศีลธรรม (Moral Quotient / MQ) เพราะเขามี Sense of "I" ที่ดี

----------------------------

2.1) หากอยากให้ลูกของคุณมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ
(Adversity Quotient / AQ) ในวัยอนุบาลคุณจะต้องกล่อมเกลา Sense of Life ของเขาให้ดีด้วยการกินนอนให้เป็นเวลา และให้สัมผัสสัมพันธ์กับจังหวะของธรรมชาติ อีกทั้งการจัดบ้านให้เป็นระเบียบ

2.2) จากข้อ 2.1 เมื่อลูกของคุณรู้ว่าควรใช้พลังชีวิตอย่างไร ผ่านจังหวะชีวิตที่ดี ในวัยผู้ใหญ่เขาจะนำพลังเหล่านี้ไปสร้างเป็นพลังความคิดที่เฉียบคม (Sense of Thought) ที่เรามักวัดด้วยค่าของ Intellectual Quotient / IQ

----------------------------

3.1) หากคุณอยากให้ลูกของคุณมีความยืดหยุ่น และสุนทรีในชีวิต รู้จักเล่นกับคนอื่นเป็นทีม (Play Quotient / PQ) นั่นคือรู้จักเล่น รู้จักจริงจัง คุณโปรดเฝ้ามองอย่างใจเย็นเวลาลูกหัดคลาน, และไกวเปลเห่กล่อมให้, ให้เขาได้วิ่งเล่น เคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งเป็นการ กระตุ้นผ่าน Sense of Movement

3.2) จากข้อ 3.1 พลังของ Sense of Movement ที่ดีในวัยอนุบาล เมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่ เขาจะพัฒนาต่อไปเป็น Sense of Speech หรือความเข้าใจใน (วจน) ภาษาที่ดี, สื่อสารกับคนรอบข้างอย่างสร้างสรรค์ อย่างที่เราปรารถนาอยากให้เด็กมีคุณสมบัติของ Social Quotient / SQ

----------------------------

4.1) หากคุณอยากให้ลูกของคุณมี Emotional Quotient / EQ
ที่ดี คุณควรฝึกให้ลูกวัยเด็กได้ห้อยโหนปีนป่ายเชือก, ปั่นจักรยาน หรือฝึก Balance ตนเองผ่าน Sense of Balance... เหตุผลตรงไปตรงมาว่า เด็กที่ไม่รู้จัก Balance ย่อมไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา เขาอาจฉลาดแต่ไม่น่ารักสักเท่าไหร่

4.2) เมื่อพัฒนาข้อ 4.1 จากเมล็ดพันธ์ที่หยอดไว้นั้น จะเติบโตงอกงามเป็น Sense of Hearing ที่มีพลัง เขาจะได้ยินเสียงของหัวใจของตนเอง เขาจะเข้าใจคนอื่นผ่านอวจนภาษา และเขาจะไม่ตามเสียงวิจารณ์ภายนอกจนเกินไป ซึ่งเป็นขั้นแรกของการที่เราจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นพลังที่เรียกว่า Creative Quotient / CQ

----------------------------

เราไม่อาจสร้าง Creativity ขึ้นมาให้เด็กได้ เพราะเด็กมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว

เราไม่อาจสร้างความมุมานะ AQ ขึ้นมาได้ ขอแต่อย่าทำลายมันลง
ด้วยการศึกษาที่แห้งแล้ง

เราไม่อาจทดแทน IQ ได้ ด้วยการท่องจำข้อสอบและทำโจทย์ซ้ำๆ

เราไม่อาจสร้าง EQ ที่ดีได้ผ่านการทำแบบฝึกหัด แต่ผ่านการเล่น

เราไม่อาจสร้างคนทำงานเป็นทีมด้วย PQ ได้ หากวัยเด็กเขาไม่เคยเล่นกับคนอื่นดีๆ มาก่อน

เราไม่อาจสร้าง SQ ที่ดีได้ ด้วย Virtual reality แต่หากคือการให้เขาได้ลองคบเพื่อนที่หลากหลาย

เราไม่อาจสร้าง MQ ขึ้นมาด้วยการบังคับได้ หากเขาไม่รักตนเองและเพื่อนมนุษย์

เด็กไม่ได้ต้องการหลักสูตรการศึกษาที่เลิศเลอ... แต่เด็กต้องการคุณครูผู้เป็น ROLE MODEL ที่ดีที่ชี้นำเขาได้ครับ

หมอปอง